Menu

Въздушните слънчеви колектори - трансформирана енергия от природатаРазходите за отопление могат да заемат значима част от семейния бюджет. Затова е важно да се изобретяват все по-нови алтернативни методи, които да заместят или допълнят конвенционалните такива.

Въздушните слънчеви колектори са точно такова иновативно изобретение, което допринася за минимизиране на ежемесечните разходи за отопление.

Какво представляват въздушните слънчеви колектори?

Енергонезависим алтернативен източник

Въздушните слънчеви колектори са алтернативен източник на топлина, а не основен начин за отопление. Тяхната роля е да допълнят вече съществуващите методи, като оптимизират разходите на домакинството. Въздушните слънчеви колектори са енергонезависими източници, които се захранват единствено от слънчевата светлина.

 Колекторите имат специално вграден фотоволтаичен модул, който ги прави напълно независими от електрическата мрежа, Тази независимост оказва положително влияние върху разходите на домакинствата, като значително минимизира необходимия бюджета за отопление.

Доставчик на свеж и пречистен въздух

Основната характеристика на въздушните слънчеви колектори е, че те черпят енергия от слънчевата светлина. Тяхното устройство е опростено, за да позволи лесното и ефективно преобразуване на слънчевата светлина в топлинна енергия. Колекторите се нагряват от слънцето с помощта на въздушен джоб, който пряко се нагрява от слънчевите лъчи.

 Външността на тялото им е покрита със специален поликарбонат, който да пропуска слънчевата светлина. Затопленият въздух в тялото влиза в помещение през малък тих вентилатор, захранващ се от фотоволтаичен модул. На гърба на колекторите има вграден филтър, който да пречисти минаващия въздух от фини прахови частици. В резултат, помещенията получават свеж чист и топъл въздух, доставен по естествен природен начин.

Универсално решение за всяко помещение

Не на последно място, въздушните слънчеви колектори представляват универсално решение за всяко помещение. Те са подходящи за инсталиране върху къщи, вили, производствени помещения, търговски обекти, офис сгради и др. Колекторите се съчетават с всеки конвенционален метод на отопление, което ги прави релевантно решение за всяко домакинство.

Всички въздушни слънчеви колектори произведени от KocanAir имат автоматичен режим на работа. Тяхната автономност е възможна, заради вградения стаен термостат. Той поддържа еднакви темпове на работа на колектора, което спестява необходимостта от регулация или надзор от страна на потребителите.

Да обобщим:

Въздушните слънчеви колектори са иновативно компактно решение за всяко домакинство. Колекторите са енергонезависими източници на топлина, които минимизират разходите за отопление. Въздушните слънчеви колектори могат да се съчетават с всеки конвенционален метод на отопление и се открояват със своя автономен режим на работа.

 

За Saitove.net

authorИдеята е да можете да поръчате лесно и бързо направата на сайт
Научи повече →Полезни статии

Етикети