Menu

Нотариус в БургасЦенни съвети за избор на нотариус

Имаме удоволствието да Ви представим нотариус Надежда Маркова - град Бургас.

Нотариусът предлага следните улуги:

Удостоверяване на подписите, съдържанието и датата на:

пълномощни за разпореждане с недвижим имот; декларации; на договори: за прехвърляне на собственост върху МПС, делба, наем, заем, дружествени дялове, поръчка, изработка и др. Удостоверяване верността на преписи от документи: 

Изготвяне, удостоверяване на нотариални актове за сделки с недвижими имоти: продажба; замяна; дарение; прехвърляне срещу издръжка и гледане; договорна и законна ипотека; учредяване право на строеж; право на ползване; право на преминаване и др. Изготвяне на констативни нотариални актове на база представени документи, удостоверяващи правото на собственост. Всякакви обстоятелствени проверки при липса на титул за собственост и доказано владение. Приемане за съхранение на саморъчни завещания, документи и книжа. 

Обявяване и издаване на препис от саморъчни завещания, както и извършване на нотариални завещания. Изготвяне на актове за отмяна на нотариални и саморъчни завещания. 

Връчване на нотариални покани.

Съставяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително относно съдържанието на интернет страници.


И много други.

Ако желаете да сключите сделка, и се намирате на територията на град Бургас, то определено можете да заявите ден и час за сделка на този телефонен номер:   056 841 444

За Saitove.net

authorИдеята е да можете да поръчате лесно и бързо направата на сайт
Научи повече →Полезни статии

Етикети